craiyon_150212_abstract_painting_of_5_african_people_in_a_row-Enhanced-2
UlandsTV producerer programmer som orienterer bredt om den 3. verden

Vi forsøger at reflektere virkeligheden og skabe socialt engagement i et ikke-kommercielt forum.UlandsTV støttes af Kulturministeriet – til oplysning om mennesker, miljø og udviklingen i den 3. verden – til kommunikation mellem verdensdele og folkeslag.

UlandsTV giver også støtte. UlandsTV er talerør for organisationer til beskyttelse af natur og alt levende på vores jord. U-landsTV er talerør for “Regnskove” – et projekt under Københavns Zoo, Danmarks Biblioteksskole og Regnskove.dk. UlandsTV er til for dig, som søger fakta og inspiration om vor klodes udviklingslande. Vore naboer i det fjerne. UlandsTV er til for dig som gerne vil gøre den ekstra indsats som u-lands frivillig.
Vore udsendelser kan bruges som led i undervisning. UlandsTV også til for de små. Vores udsendelser sker i høj grad i et sprog og en form der er på børn og unges præmisser – det er her fra forståelsen tager sin begyndelse