Frankrig er bærer af stolte traditioner angående menneskerettigheder og demokrati. Den franske Revolution i 1789 var en milepæl i udviklingen af de europæiske værdier omkring humanisme, som ikke mindst Europa-Parlamentets arbejde hviler på.. Frankrig er også landet, hvor adskillelsen af stat og religion er mest markant. Alle borgere er lige uanset bl.a. den religiøse baggrund. Men i de senere år er denne position blevet antastet af en virkelighed med et relativt stort muslimsk mindretal, der desuden rummer store sociale problemer. Mindretallets tilstedeværelse udfordrer både det strengt verdslige franske samfund og de tilhørende principper om menneskets rettigheder. Den nylige debat om muslimske kvinders ret til at bære burka er bare ét eksempel Hvor meget skal en verdslig stat indrette sig efter religiøse ønsker hos en befolkningsgruppe? Hvor går grænsen? Det er et stort spørgsmål i mange europæiske lande, ikke mindst i Frankrig.