I EU generelt er mennesker med et handicap lovgivningsmæssigt kun sikret mod diskrimination i forbindelse med arbejdsmarkedet. Det har endog været tradition i nogle lande at tildele handicappede kvoter på arbejdsmarkedet, bl.a. Italien og Frankrig, og dette skete oprindelig som en konsekvens af de mange sårede i forbindelse med de to store krige i det tyvende århundrede. Men ordningerne er blevet kritiseret af en række handicaporganisationer, bl.a. fordi de ikke virker efter hensigten. Det var også begrundelsen for afskaffelsen af kvoter for handicappede på det britiske arbejdsmarked for år tilbage. Storbritannien er relativt langt fremme med hensyn til at sikre handicappedes rettigheder, både formelt og reelt. I 1990’erne vedtoges love mod forskelsbehandling af handicappede, og de gjaldt ikke kun arbejdsmarkedet.