Ifølge en undersøgelse mener stadig flere EU-borgere at diskrimination på baggrund af alder er et stigende problem. Det skyldes især finanskrisen, der har sendt mange unge ud i arbejdsløshed, hvorved de oplever en reel diskrimination på baggrund af alder. I mange lande er ungdomsarbejdsløsheden stor og i Spanien er den størst. Mange unge var beskæftigede i byggesektoren, men da den nærmest er gået i stå, er ledigheden blandt unge – bl.a. af denne grund – vokset til mellem 40 og 50%, afhængig af opgørelsesmetoden. Officielt må man ikke diskriminere på arbejdsmarkedet, men lave ledighedssatser til unge under 25 år, som bl.a. findes i Spanien, er reelt en grov alders-diskrimination. Den tilhørende fattigdom betyder bl.a. at de unge forbliver afhængige af deres forældre langt op i voksenlivet. Arbejdsløsheden har også som konsekvens at højtuddannede må tage lavt betalte jobs uden synderlige forudsætningskrav for overhovedet at overleve. I Spanien kaldes disse tusinder af unge ”mileurista”, de lever for ca. tusind euro om måneden.