2405, 2015

Fra Nord til Syd? (5) – Terror i Europa

Efter de forfærdelige angreb i Paris og København de første måneder af 2015, er det blevet tid til en politisk […]

2305, 2015

Fra Nord til Syd (4) – Er en frihandelsaftale til gavn for Europa?

Lige nu forhandles den hidtil største og mest omfattende frihandelsaftale mellem EU og USA kaldet TTIP-aftalen. Men hvad betyder TTIP […]

1303, 2015

Fra Nord til Syd 2 – Bistand for vores eller deres skyld

Både Danmark og EU har en målsætning med deres ulandsbistand om at nå de fattigste, men betyder det mere fokus […]

1303, 2015

Fra Nord til Syd (3) – Hvordan skal udvikling finansieres

Hvad er en europæisk finansskat? Hvordan og hvorfor skal den opkræves og hvad skal pengene bruges til? Det er nogle […]

1303, 2015

Fra Nord til Syd? (1) – EU’s klimapolitik

EU har opstillet mål for sin klimapolitik, der skal nås i 2020. Forhandlinger pågår om endnu mere ambitiøse målsætninger i […]